Matematikk 1P-Y EL

Her finner du matematikk 1P presentert på en strukturert og forståelig måte. Vi har fokus på problemløsning, kritisk tenkning, og de digitale hjelpemidlene GeoGebra og Python.

Pris 990 kr

Write your awesome label here.

 Nivå

VG1

 Oppgaver

70+

 Video

7 timer

 Chat

Gratis hjelp

 Nivå

VG1

 Oppgaver

70+

 Video

7 timer

 Chat

Gratis hjelp

Kursinnhold

Kapittel 1

Tallregning
Regning med potenser
Store og små tall - standardform
n-terøtter og potenser

Kapittel 2

Prefikser
 Måleenheter
Sammensatte enheter

Kapittel 3

• Prosent og promille
• Prosentregning og vekstfaktor
• Prosentendring i flere perioder

Kapittel 4 

• Koordinatsystemet
• Funksjonsbegrepet
• Egenskaper ved funksjoner
• Vekstfart
• Funksjoner som modeller

Kapittel 5

Mer om modeller
Fra målinger til modell
Hvor god er modellen?
Modellering i praksis

Kapittel 6

Lineære likninger
 Formelregning
 Andregradslikninger
 Proporsjoner

Kapittel 7

Formler
 Proporsjonalitet
Omvendt proporsjonalitet
Tallmønstre
 Figurtall

Kapittel 8

• Pytagorassetningen
• Formlikhet
• Tangens, sinus og cosinus
• Generell definisjon av sin v og cos v
• Arealsetningen