Personvernerklæring for Realfagsportalen.no

Denne personvernerklæringen omhandler Realfagsportalen AS innsamling og bruk av personopplysninger som samles inn i forbindelse med bruk av nettsiden www.realfagsportalen.no eller ved registrering av bruker på www.realfagsportalen.no.

Sist oppdatert: 18.09.2023.

Realfagsportalen AS er behandlingsansvarlig for opplysningene som samles inn ved bruk av www.realfagsportalen.no.

I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene. Denne erklæringen vil kunne være gjenstand for oppdateringer og endringer.

1. Informasjon om hvilke opplysninger som behandles og hvordan opplysningene brukes

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi behandler personopplysninger som leverandør av tjenester, i markedsføringsøyemed og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside, www.realfagsportalen.no.

Opplysninger du selv oppgir
Ved registrering og senere i kundeforholdet samler inn opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Som eksempel kan nevnes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Dersom du gjennomfører et kjøp av kurs på våre nettsider, lagrer vi i tillegg opplysninger som kan knyttes til kjøpet.

I tillegg kan vi samle annen informasjon knyttet til ditt kjøp og din bruk av vårt nettsted, herunder automatisk aggregert informasjon fra betalingsleverandøren og relevant statistikk.

Opplysninger vi samler inn om din bruk av www.realfagsportalen.no
Realfagsportalen AS loggfører din aktivitet i tjenesten, herunder når du logget inn, antall innlogginger, hvordan du bruker våre tjenester, dine kjøp, m. m. og oppbevarer den på våre servere.

InformasjonskapslerInformasjonskapsler («cookies») er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett når du laster ned en nettside. Informasjonskapslene kan eksempelvis inneholde brukerinnstillinger og informasjon om hvordan du har surfet på og brukt vår nettside, hvilken nettleser du bruker og lignende.

Vi benytter forskjellige typer informasjonskapsler på enkeleksamen.no. Disse kan deles inn i følgende kategorier:

  • Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre nettstedet og forenkle din brukeropplevelse.
  • Vi bruker informasjonskapsler fra tredjepartsverktøy for analyse og statistikk.
  • Vi bruker informasjonskapsler fra ulike annnonseringsplattformer, for å øke effektiviteten av vår digitale markedsføring og spore brukerregistreringer.

Dersom du ikke ønsker at vi skal benytte informasjonskapsler til å samle inn data, så kan du endre sikkerhetsinnstillingene for informasjonskapsler på din datamaskin, mobiltelefon eller nettbrett.

2. Formålet med innhenting av informasjon

Personopplysningene innhentes og behandles for å kunne oppfylle en avtale med deg som bruker eller etter en interesseavveining. Dersom du har akseptert å motta markedsføring på e-post bruker vi informasjonen for å sende deg nyhetsbrev, herunder brukertilpassede og relevante kampanjer. I tillegg bruker vi informasjonen til å forbedre vår tjeneste og sørge for at den videreutvikles på en tilfredsstillende måte, samt til statistiske formål for eget og samarbeidspartneres bruk.

3. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Det rettslige grunnlaget for Realfagsportalen AS’ behandling av personopplysninger er ditt samtykke til denne personvernerklæring, og brukervilkårene for øvrig, jf. GDPR art 6 nr 1 a).

Ved at du huker av boksen ved siden av personvernerklæringen under registreringsprosessen, samtykker du til vår behandling av dine opplysninger. Dette samtykket kan fritt trekkes tilbake ved å ta kontakt med oss på kontakt@realfagsportalen.no

5. Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun administrativt ansatte i Realfagsportalen AS som har tilgang til informasjonen du gir oss. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontroll.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Realfagsportalen AS, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

Vi vil ikke dele personopplysninger med våre distribusjonspartnere i større utstrekning det som er nødvendig for å fullføre formålet, for eksempel utsending av nyhetsbrev, aktiviteter relatert til markedsføring og betalingsleverandører.

Realfagsportalen AS har kontraktfestet at våre leverandører eller partnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse.

6. Rutiner for lagring/sletting av personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, inntil 10 år.

Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Noen opplysninger har vi lovmessig plikt til å oppbevare i en viss periode, som f.eks. regnskapsmateriale. Opplysningene slettes når fristen for oppbevaringsplikten har utløpt.

7. Hvordan oppbevares og sikres opplysningene

Realfagsportalen AS har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger» (for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker person­opplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

8. Dine rettigheter som registrert bruker

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet i følge personopplysningsloven. Realfagsportalen AS har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis Realfagsportalen AS behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Realfagsportalen AS rette eller slette opplysningene. Vennligst kontakt oss på kontakt@realfagsportalen.no

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

9. Endringer i erklæringen

Realfagsportalen AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av.

Realfagsportalen AS . Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst på denne siden.

10. Kontaktinformasjon

Du kan når som helst stille oss spørsmål om hvordan vi behandler dine brukerdata og gjøre dine ovennevnte rettigheter gjeldende, ved å kontakte vår Kundeservice på e- post: kontakt@realfagsportalen.no