Matematikk 1T

Her finner du matematikk 1T presentert på en strukturert og forståelig måte. Vi har fokus på problemløsning, kritisk tenkning, og de digitale hjelpemidlene GeoGebra og Python.

Pris 990 kr

 Nivå

VG1

 Oppgaver

100+

 Video

20 timer

 Chat

Gratis hjelp

Kursinnhold

Kapittel 1

Tallmengder
Tallmøstre
Algoritmer
Potenser
 Store og små tall
 Bevis 

Kapittel 2

Bokstavuttrykk
 Kvadratsetningene
Faktorisering
Faktorisering med kvadratsetningene
 Brøkregning
 Formler

Kapittel 3

• Lineære likninger
• Formelregning
• Andregradslikninger
• abc-formelen
• Ekvivalens ved løsing av likninger
• Nullpunktsfaktorisering
• Polynomdivisjon

Kapittel 4 

• Funksjonsbegrepet
• Lineære funksjoner
• Polynomfunksjoner
• Rasjonale funksjoner
• Potensfunksjoner
• Eksponentialfunksjoner
• Vekstfart
• Den deriverte

Kapittel 5

• Lineære likningssystemer
• Likningssystemer med flere enn to ukjente 
• Ikke-lineære likningssystemer
• Lineære ulikheter
• Polynomulikheter
• Rasjonale ulikheter

Kapittel 6

• Matematiske modeller
• Regresjon
• Modellering i praksis

Kapittel 7

• Pytagorassetningen
• Formlikhet
• Tangens, sinus og cosinus
• Generell definisjon av sin v og cos v
• Arealsetningen
• Sinussetningen
• Cosinussetningen