Matematikk R1

Her finner du matematikk R1 presentert på en strukturert og forståelig måte. Vi har fokus på problemløsning, kritisk tenkning, og de digitale hjelpemidlene GeoGebra og Python.

Pris 990 kr

 Nivå

VG2

 Oppgaver

70+

 Video

15 timer

 Chat

Gratis hjelp

Kursinnhold

Kapittel 1

n-terøtter og potenser
Logaritmer
Logaritmesetningene
Logaritme- og eksponentiallikninger
 Halveringsmetoden

Kapittel 2

Funksjoner med delt forskrift
 Grenseverdier
Kontinuitet
Asymptoter

Kapittel 3

• Funksjonsuttrykket til den deriverte
• Noen enkle derivasjonsregler
• Definisjonen på den deriverte
• Deriverbarhet
• Numerisk derivasjon
• Flere derivasjonsregler

Kapittel 4 

• Størst og minst verdi
• Størst og minst vekst
• Tangenter
• Newtons metode
• L'Hôpitals regel

Kapittel 5

• Hva er omvendte funksjoner?
• Å finne den omvendte funksjonen
• Den deriverte av omvendte funksjoner

Kapittel 6

• Hva er en vektor?
• Sum og differanse
• Parallelle vektorer
• Skalarproduktet
• Geometriske resultater

Kapittel 7

• Parameterframstilling for linjer
• Parameterframstilling for kurver
• Vekst og modeller
• Reelle datasett