Matematikk S1

Her finner du matematikk S1 presentert på en strukturert og forståelig måte. Vi har fokus på problemløsning, kritisk tenkning, og de digitale hjelpemidlene GeoGebra og Python.

Pris 990 kr

 Nivå

VG2

 Oppgaver

70+

 Video

15 timer

 Chat

Gratis hjelp

Kursinnhold

Kapittel 1

n-terøtter og potenser
Logaritmer
Logaritmesetningene
Logaritme- og eksponentiallikninger

Kapittel 2

Funksjoner med delt forskrift
 Grenseverdier
Kontinuitet
Asymptoter

Kapittel 3

• Funksjonsuttrykket til den deriverte
• Noen enkle derivasjonsregler
• Definisjonen på den deriverte
• Flere derivasjonsregler

Kapittel 4 

• Størst og minst verdi
• Størst og minst vekst
• Tangenter
• L'Hôpitals regel

Kapittel 5

• Sannsynlighet og relativ frekvens
• Sannsynlighetsmodeller og stokastiske variabler
• Addisjonssetningen og produktsetningen
• Kombinatorikk
• Hypergeometrisk fordeling
• Binomisk fordeling

Kapittel 6

• Matematiske modeller
• Vekst og modeller
• Reelle datasett