Matematikk R1

Her finner du et eksamensrettet matematikk R1 kurs,
designet for at du skal gjøre det best mulig på minst mulig tid. Vi har spesielt fokus på de digitale hjelpemidlene GeoGebra og Python til del 2 på eksamen.

Pris 500 kr

Write your awesome label here.

Kapittel 1

n-terøtter og potenser
Logaritmer
Logaritmesetningene
Logaritme- og eksponentiallikninger
 Halveringsmetoden

Kapittel 2

Funksjoner med delt forskrift
 Grenseverdier
Kontinuitet
Asymptoter

Kapittel 3

• Funksjonsuttrykket til den deriverte
• Noen enkle derivasjonsregler
• Definisjonen på den deriverte
• Deriverbarhet
• Numerisk derivasjon
• Flere derivasjonsregler

Kapittel 4 

• Størst og minst verdi
• Størst og minst vekst
• Tangenter
• Newtons metode
• L'Hôpitals regel

Kapittel 5

• Hva er omvendte funksjoner?
• Å finne den omvendte funksjonen
• Den deriverte av omvendte funksjoner

Kapittel 6

• Hva er en vektor?
• Sum og differanse
• Parallelle vektorer
• Skalarproduktet
• Geometriske resultater

Kapittel 7

• Parameterframstilling for linjer
• Parameterframstilling for kurver
• Vekst og modeller
• Reelle datasett